KKS Taggyűlés 2019-12-28

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. december 9-én 17:00 órakor a kincsesbányai IKSZT helységben.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok

Napirendi pontok:

1.       Gazdasági beszámoló

2.       Új tagok felvétele

3.       Tisztség újítás

4.       Egyebek

 

Kiss Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a  28 tagból 12 fő jelent meg, ezért 30 perc várakozást rendelt el, mivel az Egyesület Alapszabálya szerint ezután a közgyűlés létszámtól függetlenül megtartható. Így az közgyűlés 17:30-kor kezdte meg munkáját.

Kiss Péter elnök, levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvezetőnek, Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lőrincz Lászlónét és Deák Pétert, szavazat számlálónak Major Ivánnét és Mezei Istvánnét javasolta megválasztani. A tisztújítás levezetőjének Kiss Péter elnök, Szatzker Csabát javasolta megválasztani.

 

A közgyűlés, egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélküli szavazással megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Kiss Pétert, jegyzőkönyvezetőnek Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Deák Pétert és Lőrincz Lászlónét, szavazat-számlálónak Major Ivánnét és Mezei Istvánnét, a tisztújítás levezetőjének Szatzker Csabát.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat.

1.       Gazdasági beszámoló

Kiss Péter elnök: 2019 január 1-el 932 545 Ft volt a számlánkon, a házipénztárban 31 960 Ft volt.

2019 január 1.-től 2019 október 31-ig a kiadásaink a következők voltak: Töltésy Pál asztalitenisz emlékversenyre 54 928 Ft került kiadásra.  Az egyesület Családi nap rendezvénye 448 255 Ft-ba került. Egyéb kiadások: könyvelő díja 40 000 Ft, weblapok 53 301 Ft, okmányok 1500 Ft, banki költségek 15 300 Ft.

Az összes ez évi kiadás 613 284 Ft volt.

2019 január 1-től-október 31-ig a bevételeink a következők voltak: Banki kamat 65 Ft, önkormányzati képviselői díj 282 581 Ft, tagdíj befizetés 5 600 Ft, Családi nap támogatás 115 000 Ft (Önkormányzat, Sirály nonprofit Kft), adó 1%: 189 260 Ft.

Az összes ez évi bevétel: 592 506 Ft volt.

Számlánkon 2019 október 31-én 802 333 Ft van, a házipénztárban 141 395 Ft van.

Ezt követően Kiss Péter elnök szavazásra bocsájtotta a Gazdasági beszámolót, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt.

 

2.       Új tagok felvétele

Az egyesületbe 11 fő új tag jelentkezett, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 

3.       Tisztújítás

 

Szatzker Csaba a Tisztújítás levezetője, az egyesület elnökének továbbra is Kiss Pétert javasolta.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

Szatzker Csaba a Tisztújítás levezetője, az egyesület titkárának Lőrincz Lászlót javasolta.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

Szatzker Csaba a Tisztújítás levezetője, az egyesület gazdasági vezetőjének Lőrincz Lászlónét javasolta.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

Lőrincz László az egyesület elnökségi tagjának Szatzker Csabát javasolta.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

Lőrincz László az egyesület elnökségi tagjának Deák Pétert javasolta.

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

4.       Egyebek

 

Kiss Péter elnök bejelentette, írásos értesítést kapott arról, hogy a Nyugdíjas Klub megszünteti egyesületi tagságát.

 

Kiss Péter elnök javaslatokat várt az Töltésy Pál asztalitenisz emlékverseny programjának bővítésre.

Ribáné Takács Márta javasolta, rejtvényfejtő versennyel bővítsük a programot.

Kiss Péter bográcsos főzést javasolt.

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt Kiss Péter elnök megköszönte a részvételt a jelenlévőknek.

 

 

 

 

                                                             k.m.f

 

Kincsesbánya, 2019 december 09.

 

                            Kiss Péter                                               Szatzker Csaba                        

                        levezető elnök                                          jegyzőkönyvvezető   

 

                           Deák Péter                                               Lőrincz Lászlóné             

                     jegyzőkönyv-hitelesítő                               jegyzőkönyv-hitelesítő

 
Impresszum
Te vagy a(z) 3134534 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.049 másodperc