KKS Taggyűlés 2021-09-27

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. augusztus 26-án 17:00 órakor a kincsesbányai IKSZT helységben.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok

Napirendi pontok:

 1. 2020 Gazdasági beszámoló
 2. Egyebek

Kiss Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Kiss Péter elnök, levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek, Lőrincz Lászlót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csepi Editet és Deák Pétert, szavazat-számlálónak Lőrincz Lászlónét és Fülöp Mártát javasolta megválasztani.

A közgyűlés, egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélküli szavazással megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Kiss Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek Lőrincz Lászlót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Csepi Editet és Deák Pétert, szavazat-számlálónak Lőrincz Lászlónét és Fülöp Mártát.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat.

 

 1. 2020 Gazdasági beszámoló

Kiss Péter elnök: 2019 november 1-én 802 333 Ft volt a számlánkon, a házipénztárban 141 395 Ft volt. 2019 november 1.-től 2020 december 31-ig a kiadásaink a következők voltak: Banki költségek: 12 830 Ft, Kincseslap egyesület honlapjai (kincseslap.hu, kincsesivadviragok.hu, rallysimfans.hu) 53 301 Ft, Tura költségei 6 365 Ft, Könyvelő díja 20 000 Ft

 Az összes ez évi kiadás 92 496 Ft volt.

 Az előző évi adó 1%-os felajánlásokat az egyesület megkapta, ennek pontos összege 297 029 Ft, Tagdíj 5 600 Ft, Banki kamatok 99 Ft.

Az összes ez évi bevétel 302 728 Ft volt.

December 31-én a számlánkon 1 038 930 Ft volt, a házipénztárban 115 030 Ft volt.

Ezt követően Kiss Péter szavazásra bocsájtotta a 2020 Gazdasági beszámolót, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.

 

 1. Egyebek

 

 1. Kiss Péter elnök kérdést intéz a közgyűlés felé, Milyen programokat szervezzünk a jövőben?
  Családi nap rendezését a kiszámíthatatlan pandémiás időszak végett nem tudjuk megrendezni.
  A túrával kellene foglalkozni, az jelenleg is jól működik.

 

 1. Deák Péter: A Ping-Pong versenyt tervezzük be jövőre.

 

 

 1. Kiss Péter: A honlapunkra nagyon kevés írás érkezik.

 

Hamvas-Szolga Anikó: Nagyon sok új lakos van kincsesbányán, és minden hónapban be lehetne mutatni egy új és egy régi lakos, lehetne riportot készíteni velük. Régen volt újság is, miért szűnt meg?

Kiss Péter: Újság szerkesztéssel akadtak problémáink

Illés József: Korábban én szerkesztettem az újságot, de ha nem jön anyag, nincs mit szerkeszteni. Nem volt újságírónk.

Hamvas-Szolga Anikó: Sok olyan fiatal van, akinek van gyereke és nincs kire rábízni és sok öreg van, akinek lehetne segíteni a házimunkában, de nem tud kihez fordulni. Vannak, akik segítenének és vigyáznának gyerekekre. Ezeket az információkat összegyűjthetnénk és a honlapon közzé tehetnénk.

Takács Andrea: Hagyomány őrző blogot indíthatnánk.

 

 1. Riba Tibor: Több alkalommal is összeülhetnénk.

Illés József: Múlt héten egy iskolai osztállyal kint voltam a Gaja-völgyben egy bográcsozásra. Ilyen összejövetelt csinálhatnánk mi is.

Mezei Istvánné: A Móri ezerjó nyugdíjasok minden héten elmentek túrázni, bejárták a móri környéket.

Lőrincz László: A túrák eddig is működtek.

 1. Kiss Péter: Egy nyomtatót kellene venni. Laci a sajátjával nyomtatja az egyesület dolgait, és elég sok nyomtatni való van.

Ezt követően Kiss Péter szavazásra bocsájtotta a nyomtató vásárlást, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az egyesület nyomtatót vásároljon.

 1. Hamvas-Szolga Anikó: Október közepén csináljunk egy bográcsozást.

 

Deák Péter: Én vállalom a megszervezést.

 

Egyéb felszólalás nem lévén, Kiss Péter levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a közgyűlésen való részvételt és a közgyűlést berekesztette.

 

 

                                                             k.m.f

 

Kincsesbánya, 2021 augusztus 26.

 

 

   Kiss Péter                                             Lőrincz László 
levezető elnök                                        jegyzőkönyvvezető

 

 

    Csepi Edit                                             Deák Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő                         jegyzőkönyv-hitelesítő

 
Impresszum
Te vagy a(z) 4351604 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.067 másodperc