KKS Taggyűlés 2022-07-09

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. június 1-én 17:00 órakor a kincsesbányai IKSZT helységben.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok

Napirendi pontok:

  1. 2021 Gazdasági beszámoló
  2. Egyebek

Kiss Péter elnök köszönti a megjelenteket. Elmondja az egyesület 33 tagjából 14 van jelen ezért 30 perc várakozást rendel el. A 30 perc letelte után az ülést megnyitotta.

Kiss Péter elnök, levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek, Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lőrincz Lászlót és Kertai Lászlót, szavazat-számlálónak Mezei Istvánnét és Lőrincz Lászlónét javasolta megválasztani.

A közgyűlés, egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélküli szavazással megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Kiss Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Lőrincz Lászlót és Kertai Lászlót,  szavazat-számlálónak Mezei Istvánnét és Lőrincz Lászlónét.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat.

 

  1. 2021 Gazdasági beszámoló

Kiss Péter elnök: 2021 január 1-én 1 038 930 Ft volt a számlánkon, a házipénztárban 115 030 Ft volt. 2021 január 1.-től 2021 december 31-ig a kiadásaink a következők voltak: Banki költségek: 9 095 Ft, Kincseslap egyesület honlapjai (kincseslap.hu, kincsesivadviragok.hu, rallysimfans.hu) 53 339 Ft, Polgárőrség támogatása (1db távcső, 2db elemlámpa) 82 150 Ft, Könyvelő díja 60 000 Ft

 Az összes ez évi kiadás 206 914 Ft volt.

 Az előző évi adó 1%-os felajánlásokat az egyesület megkapta, ennek pontos összege 190 648 Ft, Tagdíj 6 600 Ft, Banki kamatok 105 Ft.

Az összes ez évi bevétel 197 353 Ft volt.

December 31-én a számlánkon 1 091 699 Ft volt, a házipénztárban 52 700 Ft volt.

Anyagi juttatásban nem részesülnek sem az elnökségi sem az egyesületi tagok, minden munkát önkéntes alapon végzünk.

Ezt követően Kiss Péter szavazásra bocsájtotta a 2021 Gazdasági beszámolót, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.

 

 

 

 

 

  1. Egyebek

 

 

Kiss Péter elnök ismertette, hogy sikerült nagyon jól működővé tenni a túra szakosztályt, kérte az egyesület tagjait minél nagyobb létszámban vegyenek részt a programjaiban. A csapat szalonnasütést tervezett. A hozzávalókat az egyesület megvette. Ki tudna segíteni a kiszállításban és az előkészítésben?

Kertai László vállalta a szállítást és az előkészítést.

 

Kiss Péter elnök tájékoztatott, hogy a Töltésy Pál Asztalitenisz emlékversenyt a tornaterem felújítás miatt nem tudjuk megrendezni, de jövőre mindenképp meg kellene tartani.

 

 

 

Egyéb felszólalás nem lévén, Kiss Péter levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a közgyűlésen való részvételt és a közgyűlést berekesztette.

 

 

                                                             k.m.f

 

Kincsesbánya, 2022 június 1.

 

 

          Kiss Péter                                               Szatzker Csaba               

       levezető elnök                                          jegyzőkönyvvezető

 

 

      Lőrincz László                                               Kertai László

   jegyzőkönyv-hitelesítő                               jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 
Impresszum
Te vagy a(z) 4351623 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.097 másodperc