A KKS Egyesület sportstratégiája 2011-04-20

A Kincs Kultúra Sport Kulturális és Szabadidős Egyesület sportstratégiája

-   Bevezető

-   Iskolai testnevelés és diáksport

-   A Kincs Kultúra Sport Egyesület sport helyzetének bemutatása

-   Helye a település társadalmában, a régióban

-   Intézményi háttere

-   Tradicionális rendezvényei

-   A sport egyesületi szervezése, lebonyolítása

-   Támogatás (egyesületi, vállalkozói, önkormányzati támogatás)

-   Sportfejlesztési koncepció

 


Bevezető

A sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet egészségi állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében

A sport társadalmi célja ilyen körülmények között nem lehet más, mint a biológiai szükséglet szerinti mozgás – életkorra való tekintet nélkül, vonzó keretek között –, megfelelő felszereltséggel és szervezéssel biztosítani a rendszeres testedzés lehetőségét, illetve a fiatal korosztályokban elültetni és elmélyíteni a testedzés és az egészséges életmód iránti igényt.

A sport másfelől kulturális érték. A közösség összetartozását rendkívüli mértékben erősítik a számon tartott sportsikerek. A közösség önbecsülését, kulturális összetartozását határozottan befolyásolja, hogy időről-időre képes-e kinevelni fiataljai közül olyanokat, akik sikereket tudnak elérni a legmagasabb szinten, és helytállnak a versengésben. A sport kulturális értéke számos területen tetten érhető. Eseményei turisztikai vonzerőt jelentenek. Rendezvényei felkeltik a figyelmet, szabadidősport programjai szó szerint megmozgatják az embereket, miközben a sport szociális hálót teremt a legelesettebbeknek is.

Iskolai testnevelés és diáksport

A sport társadalmi erőforrás-gyarapító funkcióit alapvetően két színtéren, a pedagógiai rendszer keretei között, valamint a civil szervezetek keretei között képes érvényesíteni. Fontos kiemelni, hogy a két színtér számos ponton érintkezik. Egyes feladatok szervezetileg a pedagógiai rendszerhez kapcsolódnak. Jórészt az óvodai és az iskolai nevelés időszakában dől el, hogy az egyéni preferenciák és a kiválasztódás együttes eredményeként egy gyermek hogyan folytatja tovább testkultúrájának fejlesztését. Aktív, akár versenyengedéllyel sportoló klubtagként, vagy az iskolarendszerhez kötődő, illetve a civil szervezetek által rendezett szabadidős események vonzásában marad kapcsolatban a testmozgással, sporttevékenységgel.

A Kincs Kultúra Sport Egyesület sport helyzetének bemutatása

Helye a település társadalmában, a régióban

Kiemelt szerepet játszik, mert szinte egész évben lehetőséget biztosít sportolásra. A kosárlabda, az asztalitenisz, a túrázás, (gyalogtúra és kerékpártúra), a darts szabadidős sporttevékenységeknek a lakosság szórakoztatása mellett kiemelkedő szerep jut az ifjúság- nevelés vonatkozásában is.

Intézményi háttere

A sportoláshoz szükséges intézmények Kincsesbánya Önkormányzata által biztosítottak.

Tradicionális rendezvényei:

KKS évente rendszeresen több sportrendezvényt szervez, melyek a következők:

-  Tőltésy Pál asztalitenisz Kupa Emlékverseny (diák, felnőtt /női, férfi/)

-  Természetjáró gyalogtúrák,

-  Természetjáró kerékpár túrák

-  Kosárlabda Bajnokságban részvétel (kistérségi sportrendezvény, labdarúgás)

A sport egyesületi szervezése, lebonyolítása

A Kincs Kultúra Sport Egyesület bármilyen összetételű sport- és kulturális rendezvényeket támogat. Sajnálatos módon Egyesületünknek nincs állandóan megbízott sportmenedzsere, aki teljes munkaidőben fel tudná vállalni a település egészét érintő sporttal kapcsolatos feladatokat, rendezvények szervezését, sportot érintő pályázatok készítését, lebonyolítását, elszámolását stb. Az Egyesület által szervezett sportesemények megszervezését, lebonyolítását az arra elhivatott települési lakosok társadalmi munkában végzik.

Támogatás (egyesületi, vállalkozói, önkormányzati támogatás)

A támogatói kör ez idáig biztosított volt, a főtámogató a Kincs Kultúra Sport Egyesület, de a kisvállalkozók is maximális támogatást biztosítanak az rendezvényeinkhez.

A létesítményeket az Önkormányzat biztosítja.

Sportfejlesztési koncepció

Az Egyesület elsősorban a tömegsportot támogatja, nem kíván és az élsport támogatásához nincs lehetősége financiális fedezetet nyújtani.

A jelenleg műkötő sporttevékenységek színvonalának emelése:

-  az asztalitenisz lehetőségének folyamatossá tétele,

-  a természetjárás időpontjainak megtervezése, a felhívások, figyelemfelkeltések hatékonyabbá tétele,

-  Darts versenyek szervezése,

-  célunk a sakkozók számára lehetőségek biztosítása, valamint a tollaslabda feltételeinek megteremtése,

-  ezen utóbbiak számára versenyek biztosítását tűzzük ki feladatul.

A Kincs Kultúra Sport Egyesület által biztosított rendszeres sportolási lehetőségek:

Kosárlabda: minden kedden és csütörtökön az iskola tornatermében

Asztalitenisz: minden csütörtökön a Művelődési Házban

Darts: csütörtökön, pénteken, szombaton az egyesület Internetes klubjában

 

 


Impresszum
Te vagy a(z) 3134391 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.075 másodperc