KKS Taggyűlés 2017-12-10

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: 2017. november 14-én 17:30 órakor a kincsesbányai IKSZT helységben.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok

Napirendi pontok:

  1. Gazdasági beszámoló
  2. Egyebek

Kiss Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a  31 tagból 12 fő jelent meg, ezért 30 perc várakozást rendelt el, mivel az Egyesület Alapszabálya szerint ezután a közgyűlés létszámtól függetlenül megtartható. Így az közgyűlés 18:00-kor kezdte meg munkáját.

Kiss Péter elnök, levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvezetőnek, Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Deák Péter és Lőrincz Lászlónét, szavazat számlálónak Mezei Istvánnét és Gódor Tibornét javasolta megválasztani.

A közgyűlés, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélküli szavazással megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Kiss Pétert, jegyzőkönyvezetőnek Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Deák Pétert és Lőrincz Lászlónét, szavazat-számlálónak Mezei Istvánnét és Gódor Tibornét.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat.

 

  1. Gazdasági beszámoló

Kiss Péter elnök: 2017 január 1-én 1 059 731 ft volt a számlánkon, a házipénztárban 55 725 ft volt.

2017 január 1.-től 2017 október 31-ig a kiadásaink a következők voltak:

Bakonyért Egyesület éves tagdíj: 10 000 ft

Számlázó program (futóverseny): 1892 ft

Könyvelő díja: 40 000 ft

Boríték, bélyegzőpárna, festék: 648 ft

Fotónyomtatás (Családi napról): 1548 ft

Pólók: 88 500 ft

Autós honlap (rallysimfans.hu): 25 387 ft

Vadvirág honlap (kincsesivadviragok.hu): 5067 ft

Egyesület honlap (kincseslap.hu): 25 400 ft

Banki költségek: 26 542 ft

Ezen kiadások: 224 984 ft

Töltésy Pál asztalitenisz verseny: 44 554 ft

Családi nap: 510 909 ft

Kincsescross futóverseny: 321 491 ft

A három rendezvény 876 954 ft-ba került.

 Az egyesület összes ez évi kiadása 1 101 938 ft volt október 31-ig.

 

 

Bevételek 2017 január 1-től, október 31-ig

Adó 1%: 196 875 ft

Szatzker Csaba és Kiss Péter képviselői díj: 300 318 ft (havi 38 924 ft)

Támogatói bevétel: 190 000 ft

Futóverseny bevétel: 250 600 ft

2016 évi tagdíj: 6200 ft

Az egyesület összes ez évi bevétel 943 993 ft volt október 31-ig.

Október 31-ig a számlánkon 922 166 ft van, a házipénztárban 35 345 ft van.

Kiss Péter beszámolójában még elmondta, anyagi juttatásban az egyesület tagjai, az elnökség tagjai nem részesülnek. Minden munkát önkéntesen „végezünk”.

Ezt követően Kiss Péter szavazásra bocsájtotta a Gazdasági beszámolót, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.

 

 

 

 

 

2.Egyebek

Kiss Péter elnök elmondja a túraszakosztály működése nem stabil. Felkéri Illés Józsefet 2018-ra szervezzen rendszeresen túrákat.

Illés József az egyesület tagja elmondja, januárban a Vizivárosi túraszakosztály szervez nagyszabású túrát Kincsesbányán. Továbbá jelzi: Erdei séták Jóskával címen szívesen vállal feladatot, márciusban például a Burok-völgybe.

Szatzker Csaba az egyesület tagja beszámolt arról, hogy a Gúttamási kőbánya ügyében a körzet országgyűlési képviselőjéhez fordult, aki hatékony segítséget ígért. Továbbá elmondta, a rákhegyi megbontott rekultiváció ügyében az illetékes szakhatósághoz fordult, amely megindította a vizsgálatot.

 

Egyéb felszólalás nem lévén, Kiss Péter levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a közgyűlésen való részvételt, és a közgyűlést berekesztette.

                                                             k.m.f

 

 

Kincsesbánya 2017 november 14

 

 

 

 

           Kiss Péter                                                     Szatzker Csaba      

        levezető elnök                                                jegyzőkönyvvezető 

 

           Deák Péter                                                   Lőrincz Lászlóné

   jegyzőkönyv-hitelesítő                                      jegyzőkönyv-hitelesítő
Impresszum
Te vagy a(z) 2779016 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.067 másodperc