KKS taggyűlés 2018-12-29

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. november 26-án 17:30 órakor a kincsesbányai IKSZT helységben.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti tagok

Napirendi pontok:

  1. Gazdasági beszámoló
  2. Egyebek

Kiss Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a  28 tagból 14 fő jelent meg, ezért 30 perc várakozást rendelt el, mivel az Egyesület Alapszabálya szerint ezután a közgyűlés létszámtól függetlenül megtartható. Így az közgyűlés 18:00-kor kezdte meg munkáját.

Kiss Péter elnök, levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvezetőnek, Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lőrincz Lászlót és Illés Józsefet, szavazat-számlálónak Ribáné Takács Mártát és Lőrincz Lászlónét javasolta megválasztani.

A közgyűlés, egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nélküli szavazással megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Kiss Pétert, jegyzőkönyvezetőnek Szatzker Csabát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Lőrincz Lászlót és Illés Józsefet, szavazat-számlálónak és Ribáné Takács Mártát és Lőrincz Lászlónét.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat.

  1. Gazdasági beszámoló

Kiss Péter elnök: 2018 január 1-el 1 021 136 Ft volt a számlánkon, a házipénztárban 35 345 Ft volt. 2018 január 1.-től 2018 október 31-ig a kiadásaink a következők voltak: Töltésy Pál asztalitenisz emlékversenyre 50 732 Ft került kiadásra.  Az egyesület Családi-napi rendezvénye 572 861 Ft-ba került. Egyéb kiadások: Tagdíj a Bakonyért egyesületben 10 000 Ft, könyvelő félévi díja 20 000 Ft, Kincseslap egyesület honlapja (kincseslap.hu, kincsesivadviragok.hu, rallysimfans.hu) 55 867ft, Fényképek: (Családi nap) 1 490 Ft, Temetési támogatás: 50 000 Ft, Banki költségek: 20 144 Ft

 Az összes ez évi kiadás 781 094 Ft volt.

 Az előző évi adó 1%-os felajánlásokat az egyesület megkapta, ennek pontos összege 191 555 Ft. Kiss Péter és Szatzker Csaba képviselői díja, melyről az egyesület javára mondott le, 308 924 Ft. Támogatói bevétel: 115 000 Ft Tagdíj 6 200 Ft.

Az összes ez évi bevétel 621 679 Ft volt.

Október 31-ig a számlánkon 864 701 Ft van, a házipénztárban 31 960 Ft van. Az idei bevételhez jön még Kiss Péter és Szatzker Csaba negyedik negyedéves képviselői díja, mely 90 000 Ft.

Ezt követően Kiss Péter szavazásra bocsájtotta a Gazdasági beszámolót, és megállapította, a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót.

 

2.Egyebek

  1. Kiss Péter elnök: Javasolja a Bakonyért Egyesületből való kilépést.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a kilépést.

  1. Kiss Péter elnök kérdést intéz a közgyűlés felé, mi legyen a Családi Nap sorsa?

Illés József: Mindenképpen maradjon, a költségeket az önkormányzattal meg kellene felezni

Kiss Péter: Akkor egyelőre gondolkodjunk ezen.

Szatzker Csaba rövid tájékoztatást adott a Gúttamási bánya helyzetéről. Jelentős változás nem történt, a bánya engedélyezésével kapcsolatban a szakhatóságok ellentmondásos döntéseket hoztak, jelenleg bírósági szakaszban van az ügy.

 

Ribáné Takács Márta a Felső-Kincsesi bányagödör helyzetéről érdeklődött, mert a gödörben tanösvényt létesítettek, a terület sorompóval van lezárva.

 

Egyéb felszólalás nem lévén, Kiss Péter levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a közgyűlésen való részvételt, és a közgyűlést berekesztette.

 

 

 

                                                             k.m.f

 

Kincsesbánya, 2018 december 12.

 

 

   Kiss Péter                           

levezető elnök

 

Szatzker Csaba                      

jegyzőkönyvvezető

 

 Illés József                              

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Lőrincz László

 jegyzőkönyv-hitelesítő 
Impresszum
Te vagy a(z) 2779034 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.047 másodperc