A szeptemberi ülésről röviden 2011-10-06

20011 szeptember 15. 16 óra

 

Nyilvános képviselőtestületi ülés

 

Napirend

 

  1. Beszámoló Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2011 I. félévi gazdálkodásáról

Itt hangzott el, négy önkormányzati lakás bérlőjéből kettő nem fizet, a jogi lépések folyamatban vannak, melynek a vége a szerződés felbontása és végrehajtó lehet.

Egyéb adókból nincs jelentős elmaradás.

 

A beszámoló egyhangúlag elfogadva

 

2. A 2011. évi költségvetésről és gazdasági programról szóló 2/2010. (II.. 15) önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő testület 197 131 000 ft bevétel-kiadással állapította meg a 2011-es költségvetést

 

A rendelet egyhangúlag elfogadva

 

3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

A gázár támogatása (is) beépül a lakásfenntartási támogatásba, melyet a helyi önkormányzatoknál lehet kérni

 

A rendelet elfogadása el lett napolva, további pénzügyi számításokat szükséges elvégezni

 

4. A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde Napraforgó Tagóvoda tagintézmény vezetőjének megbízása

… Takácsné Guti Zsuzsanna intézményvezető megbízása augusztus 31-én lejárt…a tagóvoda vezető beosztás pályázat nélkül is betölthető…a polgármester javasolja Takácsné Guti Zsuzsanna tagintézmény vezetői megbízását 2016 augusztus 31-ig meghosszabbítani.

 

Az ötéves szerződéshosszabbítás egyhangúlag elfogadva

 

5. Terület csere a 445,hrsz-ú út kialakítása érdekében

A Somosmáli területen, új lakóingatlanok kialakítása érdekében, egy közút megépítése vált szükségessé, ezt terület cserével lehet megoldani

 

A csere egyhangúlag elfogadva, azonos értékben

 

6.  Schweighardt István és Dr. Schweighardt Zsanett elbirtoklási ügye

A Kincsesbánya 18 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Schweighardt István és Dr. Schweighardt Zsanett bejelentette, hogy az önkormányzat tulajdonát képző, ingatlanukkal szomszédos, Kincsesbánya belterület 439. hrsz-ú ingatlanból az általuk, illetőleg jogelődeik által 1951 1952 óta birtokolt 477 m2 területet továbbra is sajátjukként kívánják birtokolni, valamint igényt tartanak arra is, hogy az általuk elbirtokolt ingatlanrészekre vonatkozó tulajdonjoguk az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön…

 

Mivel az elbirtoklás már korábban - 2006-ban - megtörtént a képviselőtestület ezt gyakorlatilag már csak tudomásul veheti.

 

Az elbirtoklás egyhangúlag elfogadva

7. Egei Tamás ingatlanvásárlási kérelme

 

Egei Tamás gyermekei számára 3 db építési telket szeretne vásárolni, a strand melletti területen.

 

A polgármester elmondása szerint…”jelen pillanatban kiosztható telek nincs, folyamatban van a telkeknek a további kialakítása és értesítjük amikor…értékesíthető telek is lesz”

 

A fentiek egyhangúlag elfogadva

 

 

 

8. Egei Tamás kérelme Rendezési Terv módosítására

Egei Tamás rákhegyi  - lakóövezeti besorolású – ingatlanjainak mezőgazdasági területté történő átminősítését kéri, saját költségén, mert a területre szélkerekek felállítását tervezi.

 

(részlet az ülés jegyzőkönyvéből)

Bajkai János polgármester: „Egy éve még lakossági aláírást gyűjtött tiltakozásként a szélmalom ellen, most Ő akar építeni. Akkor át kellett módosítani a rendezési tervet. A Fehérvár Építész Kft. rendszeresen módosítja a Rendezési Tervünket, amikor szükséges.

Azt javaslom, mint a Platánnál. Először kérjünk egy árajánlatot, ha a Tamás ezt elfogadja írásban, akkor kötjük meg.”

 

A kérelem egyhangúlag elfogadva, az átminősítés a vállalkozó költségére történik

 

 

9. Szatzker Csaba kérelme

 

Három havi képviselői díjáról szeretne lemondani – 85 725 ft – a Kincs Kultúra Sport Egyesület javára

 

Egyhangúlag elfogadva

 

10. Egyebek

 

- Rideg László felvetése, az ingatlanának szomszédságában – Alessio területen történő tevékenységről, aluminiumot olvasztanak, nagy füst és zaj hatása mellett, esti és éjszakai tevékenységként. Bár több hatóságot is értesített érdemi változás nem történt.

Ez ügyben a polgármester is kért hatósági intézkedést, szintén eredménytelenül.

Az öntödei tevékenység nyomán keletkező füst időnként a települést is ellepi.

 

A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a feltehetően engedély nélküli tevékenység ügyében tegyen feljelentést az Alessio Kft ellen.(A rendőrség időközben feljelentés kiegészítést rendelt el)

 

A pénzügyi bizottság javasolta a korábban Alessio Kft-nek adományozott Környezetvédelmi Díj visszavonását. (a polgármester a következő ülésen javasolja ezt tárgyalni)

 

-          Az iskolai játszótérről nagyon hiányoznak a padok (következő ülésre árajánlat kérése)

-          Az óvodával szembeni telekről a hegyre vezető útra szórták a köveket, azt eltorlaszolva (A jegyző elmondása szerint a bizottság nem kért intézkedést)

-          Óvoda sarkánál kidőlt kerítés oszlop 2 éve

-          Az óvodával szemben, csőtörés miatt, a DRV a járdát feltörte, azt nem betonozta vissza

-          Az Uniós pályázati pénzből rekultiváció alatt lévő egykori szeméttel feltöltött bányagödörben több száz négyzetméteren nőtt a parlagfű(ezt időközben levágták)

-          Tájékoztató kérése a 021 hrsz-ú bányagödör rekultivációjának állásáról ( a rekultivációs tervet megkaptuk lemezen, a rekultivációt összefogó szervezet honlapján az alábbi információt találtuk:

Kincsesbánya: A növénytelepítéseket kivéve teljesen befejeződtek a munkálatok. (http://rekultivacio.kdv.hu/)

-          Az egyház területén lévő kerítést egy baleset után helyreállították, de betondarabokat hagytak a helyszínen.

-          Az egykori üzemi úton hatalmas kátyú jelent veszélyforrást (a lyukat időközben bebetonozták)

 

 

A hivatalos jegyzőkönyv itt olvasható: http://www.kincsesbanya.hu/_user/browser/File/2011_09_15-i%20jkv_%281%29.pdf


szerző: Sz.Csaba

Impresszum
Te vagy a(z) 3051262 látogató
A weblapot készitette
Elérhetőségünk: | 8044 Kincsesbánya Kincsesi út 39. | e-mail:

Betöltési idő: 0.102 másodperc